вторник, 30 май 2017 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ ПЛЮС


ЗАЯВЛЕНИЕ
от
/ трите имена на участника /
на длъжност: …………………………………………………..
в СУ”Георги Измирлиев”, гр. Горна Оряховица

за участие в проект
„РАЗЧУПИ ФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”

                 Моля да бъда включен в проект по КД1” РАЗЧУПИ ФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ”  за периода 01 юни 2017г. – 01 юни 2018г., защото желая да повиша квалификацията си и придобитите знания ще прилагам в работата си, както и активно ще разпространявам придобития си опит.
Към настоящото заявление прилагам :
1.      Автобиография – европейски формат
2.      Мотивационна писмо
3.      Сертификат за език  /при наличие на такъв /
Дата :31.05.2017г.                                                 Подпис:…………………………
Гр. Горна Оряховица                                            ……………………………………Няма коментари:

Публикуване на коментар